VojvodinaCafe - Vojvođanski budžet smanjen za 3,54 milijarde dinara
 • Vojvođanski budžet smanjen za 3,54 milijarde

  Vlada Vojvodine utvrdila je predlog rebalansa pokrajinskog budžeta prema kojem je ukupan obim raspoređenih sredstava smanjen za 3,54 milijarde dinara, ili 4,4 odsto, tako da sad iznosi oko 77,33 milijarde dinara. Rebalansu budžeta pristupiće se zbog potrebe da se usklade izvori finansiranja, odnosno da se pad ustupljenih poreskih prihoda nadomesti raspoređvanjem prenetih sredstava iz ranijih godina, navedeno je u saopštenju sa pokrajinske sednice.  Ustupljeni poreski prihodi smanjeni su za oko 3,2 milijarde dinara, odnosno za oko 22 odsto u odnosu na aktuelni pokrajinski budžet, kao posledica smanjenja poreza na zarade za 600 miliona dinara i smanjenja poreza na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica za oko 2,6 milijardi dinara.

  Ostvarenje prihoda od poreza na dobit, kao jednog od važnijih izvora finansiranja nadležnosti pokrajine, u prvoj polovini godine beleži negativnu tendenciju u dinamici naplate, navodi se u saopštenju i dodaje da na osnovu primene nove zakonske regulative, odnosno smanjenje stope poreza na dohodak za dva odsto, u pokrajinskom budžetu zahteva prilagođavanje planiranog iznosa iz tog poreskog oblika i to smanjenjem za 600 miliona dinara.

  Istovremeno, usvajanjem završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu, stvoreni su uslovi da se smanjenje ustupljenih prihoda zameni drugim izvorom finansiranja - prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina.

  Prema tome, rebalans je način da se bez značajnijih izmena usvojenih politika javne potrošnje koje su uključene u aktuelni pokrajinski budžet, raspored sredstava prilagodi realnim izvorima iz kojih ih je moguće finansirati i realizovati u ovoj budžetskoj godini.

  Predloženim rebalansom, kako se navodi, omogućava se ostvarivanje kapitalnog ulaganja u podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite opremanjem zdravstvenih ustanova na teritoriji Vojvodine.

  Iako se rebalansom predlaže smanjenje ukupnog obima budžeta pokrajine, planira se povećanje sredstava za potrebe poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 358 miliona dinara.

  Pokrajinska vlada je Skupštini Vojvodine uputila pozitivno mišljenje na Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine u prošloj godini.

  Iako je taj fond lane raspolagao sa manjim iznosom sredstava od iznosa koji garantuje Ustav Srbije, svoj rad je usmerio na izmirenje dospelih obaveza za izvedene radove, isporučena dobra i izvršene usluge.

  Na dan 31. decembar 2012. godine, Fond za kapitalna ulaganja nije imao neizmirenih obaveza, ukoliko je za naplatu dostavljena uredna dokumentacija.

  Prošle godine prioritet je bio završetak započetih projekata, u različitim oblastima, kao što su poboljšanje komunalne i putne infrastrukture, obrazovanje, zdravstvo, odnosno u oblastima čijim unapređenjem se podiže kvalitet života stanovnika Vojvodine, u svih 45 opština, vodeći računa o ravnomernom regionalnoj razvoju.

  Fond je prošle godine realizovao 34 postupka javnih nabavki, podržano je 169 kapitalnih projekata u svih 45 lokalnih samouprava, sa iznosom od 5,18 milijardi dinara.

  Realizacijom projekata dat je doprinos i očuvanju građevinske operative, odnosno industrije koja snabdeva građevinska preduzeća repromaterijalom, zatim očuvanju broja radnih mesta i životnog standarda.

  I u ovoj godini, Fond za kapitalna ulaganja nastaviće redovno finansiranje usvojenih programa i projekata, navedeno je u saopštenju sa sednice Vlade Vojvodine.
  Komentara Pošaljite komentar

  Kliknite ovde da biste se ulogovali