VojvodinaCafe - Osniva se Pokrajinski savet nacionalnih zajednica
 • Osniva se Pokrajinski savet nacionalnih zajednica

  Vlada Vojvodine usvojila je Predlog odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta nacionalnih zajednica, povremenog radnog tela koje će brinuti o očuvanju, unapređenju i zaštiti nacionalnih, verskih, jezičkih i kulturnih posebnosti pripadnika nacionalnih zajednica u Vojvodini. Taj savet će pratiti i razmatrati ostvarivanje prava nacionalnih zajednica i stanje međunacionalnih odnosa u Vojvodini i predlagati mere za unapređenje ravnopravnosti pripadnika nacionalnih zajednica.  To telo bi trebalo da prati i ostvarivanje saradnje nacionalnih saveta nacionalnih zajednica sa nadležnim republičkim i pokrajinskim organima, gradovima i opštinama u Vojvodini a zadatak mu je i da sarađuje sa Savetom za nacionalne manjine Srbije i drugim organima.

  Savet će razmatrati i uslove za rad nacionalnih saveta i njihovu saradnju sa međunarodnim i regionalnim organizacijama, sa državnim organima, organizacijama i ustanovama u njihovim matičnim državama, kao i sa nacionalnim savetima u drugim državama.

  Članovi Pokrajinskog saveta nacionalnih zajednica biće pet članova pokrajinske vlade, među kojima se imenuju predsednik i zamenik predsednika, zatim predsednici nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa sedištem u Vojvodini, kao i direktor Kancelarije za inkluziju Roma.
  Komentara Pošaljite komentar

  Kliknite ovde da biste se ulogovali