Umetničko stvaranje - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Tišina

Umetničko stvaranje

Ocenite unos
Umetničko stvaranje postoji jedino u sećanju na večnost, u melanholiji rascepljenosti. Doveden u stanje necelovitosti, doživljaj je, sećanjem, dohvatljiv za razum.
*
"Umetnost izvire iz tajne koja je tajna sama ličnosti. Umetnost je govor te tajne"(Žarko Vidović). Umetnik je neizostavno romantičar. "Romantika je udaljavanje od predmeta na rastojanje koje je dovoljno da bi mogao biti osmotren"(Mihail Ančarov). Uhvati vreme za rep, izroni iz strke, zategne se poput strune i zatreperi u tonalitetu beskraja. Onda se distancira. U saodnošenju i saučešću sa sobom zbori obuzdavajući halabuku koja ovog puta navire iz unutarja, jer u svakodnevlju ustoličeno 'Ja' ponovo preuzima nadmoć i ... hoće da bičuje.
*
Umetnost-nostalgičan govor nastao iz situacije greha. Svođenje transcedencije na ravan iskustvenog saznanja. U ishođenju iz rascepa radi svedočenja, nosi auru sagledanja koje je u doživljaju obuzelo biće i o kome ono zamuckuje.
Umetnik u doživljaju - komunikacija na vremenskoj vertikali i horizontali, ishodište onog što nazivamo kulturom. Kohabitacija sa nedosegnućem, u sećanju na ostvarenost celovitosti, rađa pojam. Pojam nastaje u distanciranju od prisustva suštine, u bekstvu ka mislima, ka poređenju suštih. Govor je pad u površnost, umetnost svedočanstvo o sećanju na slavlje odrešenja od svega bitujućeg, u primraku u kome obitavaju mnogooki.
Književnost nastaje u sekularizaciji, srozavanju nadbitija u jezik. Taj proces prevođenja doživljaja u pesmu odslikava kostur ljudske zajednice, hijerarhiju među kastama, iako su zabašurivanjem njihovog samoispoljavanja i privilegija, naizgled one ukinute.

iz knjige "Prozor" Zosim Popac

Komentara

  1. Avatar od  New Time
    To je to.