Kodovi Matrix-a (XCVIII_a) - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Ka Slobodi...

Kodovi Matrix-a (XCVIII_a)

Ocenite unos
Ono što u Poljskoj nije bilo toliko očito, gde je Hajdrih vukao konce pogroma nad Jevrejima, bilo je jasno još tokom pripajanja Austrije kada nacisti su odlučili da treba uspostaviti svojevrstan pritisak na stanovništvo kako bi se zemlja potpuno pokorila. (Ovo usput znači i da stanovništvo Austrije i nije toliko oduševljeno gledalo na "anšlus"). Iz redova tajne nacističke policije i službe bezbednosti osnovane su jedinice sa "posebnim zadacima političke policije", kako su to nacisti obrazlagali. Te jedinice dobile su ime "Einsatzgruppe", pa pošto su se pokazale efikasnim u Austriji, korišćene su i u Sudetima, u Čehoslovačkoj, a onda i u Poljskoj. Njihov zadatak je bio da iza borbenih linija suzbijaju sve elemente neprijateljski raspoložene prema Rajhu. Jasno je da se to prvenstveno odnosilo na Jevreje.
Iako protiv Jevreja u prvi mah nisu u Poljskoj izdate neke posebne vojne zapovesti, ipak su nacisti "uspeli" da pobiju 250.000 poljskih Jevreja do kraja 1939.godine. Od samog početka invazije, jedna "Einsatzgruppe" je na svoju inicijativu vršila masovna streljanja. Ta grupa pod komandom Uda fon Vorša, povučena je kasnije sa tog područja.
U Poljskoj ovo zlo je počelo još 14.septembra 1939.godine kada je u jednu sinagogu zatvoreno oko 50 Jevreja, a onda su pobijeni. Dva esesovca su tada "okrivljeni", ali obzirom da je Hitler 4.oktobra proglasio opštu amnestiju, brzo su pomilovani. Zatim 24.oktobra dolazi prvi pokušaj obeležavanja Jevreja žutom Davidovom zvezdom, što je kasnije primenjeno svuda pod nemačkom okupacijom. Od ovih nesrećnika mnogi su ubijeni pri navodnom "pokušaju bekstva".
Ništa od ovih događaja nije bila slučajnost. Još u septembru 1939. održan je jedan sastanak nacističkih glavešina kojem je predsedavao Rajnhard Hajdrih. Sa tog sastanka poznat je izveštaj koji je razaslan višim komandantima nemačke vojske u Poljskoj. U tom izveštaju jasno se izdvajaju tri stepena u postupanju sa Jevrejima:
1. Preseljenje svih Jevreja u "geta" sa ne manje od 500 stanovnika, i to u blizini pruge.
2. Imenovanje "jevrejskih saveta"
3. Registracija svih Jevreja koju će sprovesti "Einsatzgruppe"
Prvo su Jevreji iz Rajha deportovani u Poljsku. Bila je to zloslutna priprema nečeg mnogo goreg. Sam Hajdrih je ove mere nazvao "privremenim", jasno naglasivši da postoji i "konačni cilj" ovih aktivnosti. Ljudi koji su pokušavali iz ovih poteza nacista da naslute o čemu se tu radi, još uvek su se tešili da ona stavka o "blizini pruge" znači mogućnost nekog daljeg preseljenja, a ne put za logore smrti. Tome je valjda doprinosila i težnja nacista da i dalje teraju Jevreje na emigraciju. Nacisti su išli čak i dotle da su pokušali "odgurati" Jevreje u jednom incidentu preko nemačko-sovjetske granične linije. To se desilo na reci San, kada su velike grupe Jevreja jednostavno proterane na drugu stranu. Neki Jevreji su imali sreće te su pušteni u SSSR i dospeli daleko na Istok u neke fabrike naoružanja na Uralu i Sibiru. Ali drugi su postradali jer su bili prisiljeni da se vrate.


***


"... dolazimo do opšteg pravila koje je gotovo nepogrešivo - da onaj ko pomogne drugome da postane moćan, sam propada. Uvek se nekome pomogne da dođe do moći, lukavstvom i silom, a ko ispliva na površinu, PODOZRIV JE NA TE PUTEVE MOĆI... " Nikolo Makijaveli, "Vladar", 1513.g

1929.godine Buharin je pisao:
"... Protivimo se tome da jedna osoba odlučuje o pitanjima partijskog rukovodstva. Protivimo se zameni kolektivne kontrole kontrolom jedne osobe..."
I zaista prvobitna zamisao posle Lenjinove smrti bila je da Boljševičkom partijom treba da rukovodi jedno središnje telo. Posle 1924., u prvih nekoliko godina, nijedna osoba nije toliko dominirala u Centralnom komitetu Politbiroa. Političke odluke donosile su se u središnjim institucijama partije, posle rasprave. Staljinov glas bio je jedan od ostalih, iako je još za vreme Lenjina njegov uspon bio nezadrživ.
Ali...
Zinovjev, Kamenjev, Buharin i Trocki i "nesuđeni" naslednik Lenjina, Aleksej Ivanovič Rikov - već 1930.godine bili su "BIVŠI". 1931.godine moglo se u jednoj Staljinovoj ranoj biografiji pročitati sledeće:
"... Kada on uđe, leđa se uspravljaju, pažnja se sabira: prisutan je veliki vođa..."
Kako je Staljin uspeo za samo 5 godina da se oslobodi svih oponenata i da postane "veliki vođa"?!
Prvi Staljinov korak je bio da prisvoji ostavštinu mrtvog Lenjina. To mu je bilo veoma, veoma lukavo. (Svedoci smo sličnih i bednih pokušaja i u Srbiji, od strane mediokriteta iz redova političara "demokratske" i sličnih orijentacija, da prisvoje ideje i delo svog "idola", Zorana Djinđića, ali... redak je ipak bio Staljin...) Još 1923.godine, kada se Lenjinovo zdravstveno stanje konstantno pogoršavalo, Staljin predlaže partijskim vođama da se Lenjinovo telo posle smrti balsamuje, na šta ga je Trocki otvoreno ismejao. Buharin je takođe ovo odbio rekavši kako bi to bila "uvreda sećanja na Lenjina". Kada je Lenjin umro, Staljin uspeva da ubedi većinu članova Politbiroa za svoju zamisao. Posao oko balsamovanja Lenjinovih ostataka je organizovao Feliks Djeržinski, Staljinov čovek. Staljin je bio jedan od glavnih članova počasne pratnje na sahrani. A tri meseca kasnije, na Sverdlovljevom partijskom univerzitetu u Moskvi, Staljin drži niz predavanja o "Lenjinovom doprinosu marksističkoj teoriji". Ovde je Staljin na perfektno manipulativan način sa univerzitetske govornice obrazlagao kako treba razumeti Lenjinovo delo, nedvosmisleno usput navodeći slušaoca da je upravo ON TAJ, koji JEDINI razume suštinu Lenjinove misli.
Malo po malo, i u javnosti počinje da se stvara slika da je Staljin JEDINI ISTINSKI IZVRŠITELJ revolucionarne teorije. Očito da je Lenjinova ostavština bila potrebna Staljinu da bi naglasio važnost JEDINSTVA partije i njenog rukovodstva. Iz ovoga je direktno proistekao kasniji napad na "frakcije" i "otpadnike". Samo dva dana nakon Lenjinove smrti, u govoru na Kongresu sovjeta, reći će:
"... Odlazeći od nas, drug Lenjin nam je naložio da čuvamo jedinstvo partije kao zenicu oka..."
Virtuoznost Staljinove zamisli je neprimetno spajanje potrebe jedinstva partije kao kamena temeljca političke strategije, sa sopstvenim političkim interesima. Skoro dvadeset godina je Staljin pomno pratio i brižljivo potkopavao ugled i rad pojedinih osoba u partijskom rukovodstvu. Sada je skoro neprimetno u svoje govore i članke ubacivao optužbe protiv onih koje je hteo ukloniti, usađujuću ljudima svest o neminovnosti željenog razvoja događaja. Ovome je doprinelo i Staljinovo poistovećivanje sa širim interesima običnih članova partije. Svoje ekonomsko poreklo je obilato eksploatisao. Insistirao je sve više da je partija zapravo organizacija radnika i siromašnih seljaka, iako je tada veliki deo partijskog rukovodstva poticao iz redova intelektualnog sloja. Naziralo se već tada kuda bi ovo moglo odvesti.
U pomenutim predavanjima na Sverdlovljevom univerzitetu, na jednom mestu će oštro tvrditi kako pravi proleteri moraju "nemilosrdnom borbom" izbaciti intelektualce i druge malograđanske elemente, koji su ušli u partiju "kao oportunisti" sa namerom da je "ideološki razmrve". I ovoga se dosledno držao. Sa dobrom kontrolom u partijskom aparatu, krenula je "proletarizacija" partije, koja je izbacila mnoge intelektualce "van igre", a dovela na njihova mesta ljude odane Staljinu.

Updated 07.04.2014 at 07:39 by finosvesno

Kategorije
Nekategorizovano

Komentara