Kodovi Matrix-a (CII_b) - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Ka Slobodi...

Kodovi Matrix-a (CII_b)

Ocenite unos
Možda se neko već sada pita zašto se neko nije pobunio, u okviru same komunističke partije, protiv ovakve Staljinove torture naroda u Sovjetskom Savezu? Pa i jeste.
1932.godine jedna grupa komunista oko Martemjana Rjutina, napisala je dokument od oko 200 stranica i nazvala ga "Staljin i kriza diktature proletarijata". To su uradili u martu, a u septembru su uputili Centralnom komitetu "pismo osamnaestorice boljševika" - dokument u kome se traži od svih članova partije da izvedu zemlju iz "krize i slepe ulice, likvidacijom diktature Staljina i njegove klike". Rezultat? Svi su po kratkom postupku isključeni iz partije već sledećeg meseca. Staljin je zahtevao da se Rjutin likvidira, ali je zbog oklevanja Politbiroa morao tada da se pomiri sa zatvorskom kaznom za njega.***


Engleska banka na čelu sa Montegju Normanom učestvovala je u još jednom "posliću". Kada je Hitler počeo sprovoditi svoju politiku u Nemačkoj, govorili smo o tome da su oni Jevreji koji su imali za to mogućnosti, emigrirali. Suština je da su to najpre i najlakše uradili bogati nemački cionisti, čiji novac je prebacivan u Palestinu uz pomoć Normana i lorda Besrteda iz "Royal Dutch Shell"-a. Ovo je bila privilegovana klasa jevrejskih emigranata, dok su siromašniji Jevreji platili glavom to što su Jevreji, a naročito to što su bili siromašni. O, da. Kada opet budete slušali u budućnosti o jevrejskim "zaverama" i "Protokolima sionskih mudraca", pokušajte da shvatite da su zaveru kovali ZAJEDNO, kako bogati jevrejski bankari, tako i bankari anglosaksonskog porekla. U svemu tome ni Katolička crkva nije bila baš bez ikakve krivice. Mrzeti sve Jevreje zbog umobolnih ideja Rotšilda i njemu sličnih sunarodnika, znači postati umobolan isto kao i oni. Milioni Jevreja su upravo nastradali, ne toliko zbog Hitlerove ludačke ideologije, već više zbog toga što su upravo debeloguzi i djonoobrazni američki, engleski i jevrejski bankari i industrijalci omogućili svojim novcem i mahinacijama Adolfu Hitleru da dođe na vlast u Nemačkoj. Naravno, teško je verovati u ovo, ali jedan dan biće skoro svakome jasno odakle čovečanstvu preti prava opasnost.
Kao što smo već u mnogo primera navodili, Hitlera su sa Zapada finansirali sa ciljem da, poput odgajane zveri u kavezu, jedan dan udari na sličnu zver na Istoku - na komunistički Sovjetski Savez. Posle oktobarske revolucije, kada je međunarodnom bankarsko-industrijskom kartelu postalo jasno da od razbijanja carske Rusije na desetine malih država nema ništa i da ih je Lenjin izigrao (iako su ga dugo pripremali da odradi ovaj "posao" za njih) - počeli su da smišljaju način kako da razbiju komunističku oligarhiju na Istoku na čelu sa Lenjinom (kasnije Staljinom). Otuda su došli na ideju da finansiraju agresivnog Hitlera koji je jedini bio dovoljno lud da pokuša da uradi ovako nešto.
Milioni nevinih jevrejskih života su žrtvovani zarad stvaranja nezavisne države Izrael. NAMERNO i SVESNO! Razmislimo dobro, da li su ljudi koji su stajali finansijski iza Hitlera i time mu omogućili da divlja po Nemačkoj i Evropi, stvarno odgovarali za ono što su učinili? NISU! Ti ljudi, iako danas većinom mrtvi, žive kroz bolesnu ideologiju svojih "poslovnih i ideoloških" naslednika. To je današnja bljutava priča o demokratiji, ljudskim pravima i slobodnom tržištu, gde od vladavine naroda nema ništa, gde su ljudska prava poštovana najviše na papiru, a slobodno tržište je slobodno onoliko koliko to odgovara najjačim svetskim ekonomijama.
Jedan austrijski pisac, Rudolf Komer, i pre pojave nacista napisao je veoma čudne reči u jednom svom radu:
"...Ako se pojavi neka politička partija sa antisemitskim programom kojom upravljaju jevrejski ili polujevrejski fanatici, moraćemo da se pričuvamo..."
Da li može biti odvratnije kombinacije - antisemita jevrejski fanatik! Kakva autodestruktivnost u ovakvim pripadnicima jevrejskog naroda! Ali... Alfred Rozenberg (Hitlerov politički ideolog), Hološi (Rozenbergov saradnik), Štraser i Štrajher (nacionalsocijalisti), Ernest Bloh (šef nacističke obaveštajne službe u Varšavi) - svi ovi ljudi su imali manje ili više jevrejske krvi u sebi! Nije isključeno da su i Adolf Hitler i Gebels takođe bili delimično "izgrađeni" na jevrejskim genima!!? Čak sedamnaest ljudi jevrejskog porekla je odlikovano Viteškim krstom za vreme nacističke Nemačke - veoma visokim odlikovanjem!
Da, možda je ovo previše za mnoge ljude koji veruju istoriji koju propoveda većina "uvaženih" akademika i profesora univerziteta. Jer pisana istorija je uistinu samo kompromis između želje pobednika da pobriše apsolutno sve što mu ne odgovara, i straha tog istog pobednika da će takva verzija biti previše neverovatna i zbog toga neprihvaćena. Zato se pobednici moraju uvek truditi da napišu "uverljivu" verziju istorije koja se dobro uklapa sa poznatim događajima za koje postoje mnogi svedoci. Obmana na taj način dobro funkcioniše. Kako svedoci polako nestaju, tako se otvaraju sve veće mogućnosti: i za učvršćivanje opšteprihvaćenih verzija događaja, ali i za razne "revizije" istorijskih zbivanja. Neke od tih revizija su vrlo korisne, jer donose istinitije prikaze događaja, dok su neke potpuni promašaj i služe upravo tome da uvećaju ionako veliku konfuziju oko nekih istorijskih momenata. Srećom, razni vidovi dokumentacije su velika pomoć da se saznanja o prošlosti ipak usmere u istinitijem smeru.
Vilhelm Kanaris, šef celokupne nemačke obaveštajne službe, naredio je da 1939.godine Ernest Bloh pronađe u Varšavi rabina Jozefa Jicaka Šnersona, vođu hasidskog pokreta "Chabad-Lubavitch" i da ga prebaci u Latviju. Odatle je Šnerson otišao u SAD. Ovo je naizgled veoma kontroverzan potez nacista koji i strani i domaći antisemiti zdušno koriste da bi dokazali jevrejsku "zaveru". Suštinski, Šnerson je od svojih moćnih sunarodnika na Zapadu (koji su imali debele veze sa nacistima) SAMO ISKORIŠĆEN da bi u posleratnom periodu, kao jedan verodostojan i tradicionalno nastrojen jevrejski rabin, dao još veću težinu holokaustu, u nameri da se oformi nezavisni Izrael. Skoro je sasvim izvesno da sam Šnerson i njegov pokret nisu učestvovali u monstruoznim idejama o planiranju jevrejskih žrtava i finansiranju Hitlera, i da je Šnerson prirodno, kao i većina ljudi posle rata, iz revolta i pijeteta prema jevrejskim žrtvama opravdano tražio da se Jevreji presele u Izrael i da im se dozvoli formiranje nezavisne države. Naprosto, ovde su jevrejski fanatici zajedno sa moćnim zapadnim bankarima, sproveli jednu globalnu genocidnu ideju - svako sa svojim interesima - usput iskorišćavajući beskrupulozno SVAKOGA ko bi na neki način mogao doprineti ostvarenju njihovog cilja. Od ovoga tragičnije može biti samo današnje optuživanje celog jevrejskog naroda za nekakvu "zaveru", što samo pokazuje veliki stepen neznanja i mržnju u srcima zagovornika ovakvih ideja.
Kategorije
Nekategorizovano

Komentara